Strefa nauczania

Szkolenia

Grupa szkoleń podstawowych

Szkolenia podstawowe

Moduł 1 + 2

Szkolenie podstawowe

Terapeutyczne podstawy techniki Bowena

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Przerwa
2-4 miesiące

– = pomiędzy szkoleniami = –

Moduł 3 + 4

Szkolenie podstawowe

Terapeutyczne podstawy techniki Bowena – kolejne procedury

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla Siebie

Przerwa
2-4 miesiące

– = pomiędzy szkoleniami = –

Moduł 5 + 6

Szkolenie podstawowe

Terapeutyczne podstawy techniki Bowena – kolejne procedury

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla Siebie

Przerwa
2-4 miesiące

– = pomiędzy szkoleniami = –

Moduł 7

Szkolenie podstawowe

Powtórka modułów 1-6 egzamin teoretyczny egzamin praktyczny 

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Dodatkowo

do otrzymania dy­plo­mu

zaświadczenie z kursu anatomii i fizjologii (80 go­dzin)
zaświadczenie z kursu pierwszej pomocy w stop­niu za­awan­so­wa­nym (mi­ni­mum 16 go­dzin)
studium 10 przypadków

Zobacz...

szczegóły szkoleń

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Dyplom
ukończenia szkolenia podstawowego

 

— == Zakończenie edukacji podstawowej == —

 

Grupa szkoleń podyplomowych

Szkolenia podyplomowe

Przerwa

(minimum 3 miesiące)
– = pomiędzy modułami 7 i 8 = –

Wykorzystaj ten czas na zdobycie doświadczenia w pracy terapeutycznej.

Moduł 8

Szkolenie podyplomowe

Po­wtór­ka pro­ce­dur z mo­du­łów 1-6 oraz dys­ku­sja te­ra­peu­tycz­na

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Przerwa

(minimum 9 miesięcy)
– = pomiędzy modułami 7 i 9 = –

W tym czasie można odbyć inne szkolenia tematyczne.

Następny krok:
Szkolenia
zaawansowane

Grupa szkoleń podyplomowych

Szkolenia zaawansowane

Moduł 9

Szkolenie podyplomowe

Procedury zaawansowane

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Przerwa

(minimum 6 miesięcy)
– = pomiędzy szkoleniami = –
W tym czasie można odbyć inne szkolenia tematyczne.

Moduł 10

Szkolenie podyplomowe

Procedury zaawansowane

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

I Dyplom
ukończenia szkolenia zaawansowanego

 

— == Kolejny etap doskonalenia w Technice Bowena == — 

– = Minimum 6 miesięcy przerwy pomiędzy szkoleniami moduł 10 i 11= –

 

Grupa szkoleń podyplomowych

Szkolenia mistrzowskie

Moduł 11

Szkolenie podyplomowe

Procedury mistrzowskie

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Przerwa

(minimum 6 miesięcy)
– = pomiędzy szkoleniami = –
W tym czasie można odbyć inne szkolenia tematyczne.

Moduł 12

Szkolenie podyplomowe

Procedury mistrzowskie

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

II Dyplom
ukończenia szkolenia mistrzowskiego

 

— == Kolejny etap doskonalenia w Technice Bowena == —

 

Grupa szkoleń dodatkowych

Szkolenia tematyczne

PTC

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Bóle pleców

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Matka i dziecko

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Sekretne życie powięzi

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Choroby przewlekłe a Technika Bowena – wzorce cz.1

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie

Choroby przewlekłe a Technika Bowena – powiązania medyczne cz. 2

Szkolenie podyplomowe

Szkolenie tematyczne

Zobacz...

jakie tematy zawiera to szkolenie

Zapoznaj się a potem znajdź szkolenie dla siebie