Matka i dziecko

In­struk­tor: Lina Clerke i John Wilks , Kurs 2-­dnio­wy (16 go­dzin)

Jest to wyjątkowe, fantastyczne seminarium przeznaczone dla terapeutów Techniki Bowena, którzy ukończyli moduł 8, zarówno dla tych, którzy pracują z kobietami ciężarnymi i dziećmi, jak i dla tych, którzy prywatnie są lub będą rodzicami, czy dziadkami.

Szkolenie oparte jest na programie autorskim John’a Wilks’a autoryzowanym przez Australijską Akademię Terapii Bowena, prowadzone wraz z Liną Clerke – doświadczoną położną, doulą, a także terapeutką Bowena.

Te dwudniowe warsztaty będą skoncentrowane na przeglądzie odmienności i konsekwencji zdrowotnych dla niemowląt i matek wynikających z różnych rodzajów porodów i jak można na nie wpływać za pomocą różnych procedur.

Wielu terapeutów odczuwa niechęć do pracy z kobietami ciężarnymi, czy małymi dziećmi, częściowo z powodu braku wprawy, ale też ze względu na brak wiedzy, jak wykonywać im zabiegi. Niniejsze warsztaty mają na celu zwiększyć Waszą pewność siebie w pracy i pomóc Wam we właściwym stosowaniu procedur Bowena zarówno dla dzieci jak i kobiet ciężarnych.

Warsz­ta­ty:

 • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
 • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
 • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

Na program warsztatów składa się dyskusja i praktyczne postępowanie wobec następujących zagadnień:

 • Poczęcie i praca z parami stosującymi zapłodnienie in-vitro.
 • Sposoby wspomagania prawidłowego przebiegu ciąży.
 • Wpływanie na mięsień biodrowo-lędźwiowy przy użyciu procedur miednicy, nerek i oddechowej.
 • Konsekwencje problemów dna miednicy dla matki.
 • Znaczenie dynamiki rodziny i praca z rodzicami i dziadkami.
 • Bowen 'na siedząco’ podczas ciąży.
 • Optymalne ułożenie płodu i zastosowania ruchów Bowena by je osiągnąć.
 • Dynamika porodu siłami natury z perspektywy dziecka i analiza możliwych sił sprężających działających w tym momencie.
 • Zabiegi dla niemowląt urodzonych siłami natury, lecz cierpiących na kolki, niepokój itp.
 • Przegląd podstawowych procedur Bowena dla dzieci i ćwiczenia praktyczne.
 • Jak pracować z niemowlętami po porodzie kleszczowym.
 • Praktyczne zastosowanie procedury TMJ u niemowląt.
 • Spojrzenie na poród z użyciem próżnociągu i zabiegi.
 • Czaszka niemowlęcia, czym różni się od czaszki dorosłego i jak z nią postępować.
 • Ukrwienie głowy.
 • Kluczowe nerwy czaszkowe i ich rola w późniejszym rozwoju – jak wpływają na nie siły sprężające i jakie objawy mogą być zauważalne u niemowląt.
 • Cesarskie cięcie i jego konsekwencje.
 • Jak zaobserwować działanie odruchów pierwotnych i jak je powstrzymać przy użyciu określonych procedur.
 • Mięsień biodrowo-lędźwiowy i jego rola u dzieci kolkowych.
 • Rola pępowiny i jak jest ona odcinana podczas porodu – jak wykonywać zabiegi Bowena.
 • Spojrzenie na porody przyśpieszone i wymuszone oraz jak z nimi pracować.
 • Ułożenie płodu: główkowe, pośladkowe i poprzeczne.
 • Zastosowanie procedury nerek i kości ogonowej u niemowląt.
 • Przegląd umiejętności praktycznych i ćwiczenie.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów