Najnowsze wieści ze świata Techniki Bowena

Aktualności

Z kolei w Warszawie terapeuci Techniki Bowena uczestniczyli w module 8. Podczas 4 dni mieli po­wtór­kę pro­ce­dur z mo­du­łów 1-6, roz­sze­rzo­ną o dys­ku­sję te­ra­peu­tycz­ną: omó­wie­nie trud­nych przy­pad­ków, wska­zów­ki, roz­wią­zy­wa­nie pro­ble­mów. Była również okazja do odebrania dyplomów!
Czytaj więcej
Tym razem bardzo kameralna grupa rozpoczęła w Gdyni naukę Techniki Bowena. Wszystkim życzymy pierwszych sukcesów terapeutycznych!
Czytaj więcej
A oto wcześniej wspomniana grupa gdyńska, która w komplecie szykuje się już na egzamin w marcu 2023 r. Wszyscy bardzo pilnie przygotowują się już od pierwszego modułu, więc egzamin na pewno pójdzie „śpiewająco”! Życzymy powodzenia!
Czytaj więcej
I tak się trudno rozstać…. Mała dzielna grupka poznańska podczas ostatnich zajęć z Hanią. Następny krok będzie krokiem milowym w przyszłość, czyli moduł 7 – egzamin razem z grupą gdańską w marcu 2023. Już trzymamy za wszystkich kciuki!
Czytaj więcej
Podczas kursu uczestnicy szczegółowo omawiają jaką rolę odgrywa powięź, w jaki sposób wykonując zabiegi techniką Bowena pobudzają różnego rodzaju receptory i jaki ma to wpływ na ciało pacjenta. Sekretne życie powięzi – to już ostatni kurs tematyczny prowadzony przez Johna Wilks’a w tym roku w Poznaniu. Wszystkie trzy kursy cieszyły się zainteresowaniem i na pewno zaprosimy jeszcze Johna w przyszłości.
Czytaj więcej
1 2 3 33

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów