Bowtech

Lista artykułów

„Dawno temu na Antypodach urodził się Tomas Ambrosius Bowen, syn brytyjskich emigrantów. Jako mały chłopiec marzył, żeby zostać lekarzem. Jednak ojciec stwierdził, że nie ma pieniędzy na studia i wystarczy, by syn nauczył się zawodu, który pozwoli mu na dostatnie życie oraz przejęcie warsztatu. Tak więc Tom zakończył swoją edukację na szkole podstawowej i bardzo szybko podjął pracę. Jego pasją okazał się sport. Był aktywny fizycznie, ale też realizował się...
Czytaj dalej
E. Kopczyńska, FIZJOTERAPEUTA 1/2021:  Technika Bowena – BOWTECH (TB) jest terapią manualną cechującą się holistycznym podejściem do pacjenta. TB w latach pięćdziesiątych XX wieku została stworzona przez Thomasa Bowena. Jest to powięziowa technika wibracyjna, opierająca się na delikatnym ruchu i serii manipulacji tkanek miękkich. Praca TB polega na wysyłaniu do organizmu pacjenta ze ściśle określonych punktów umiejscowionych na jego ciele systemu informacji, które następnie przenoszone...
Czytaj dalej
„Zaczęły się problemy z sercem, skurcze mięśni, w uszach pojawił się szum, obraz przed oczami pływał, zmysły były stępione, słowa ulatywały z pamięci. Wszystko jak za mgłą. Chodzenie sprawiało mi trudność, więc rzadko wychodziłem z domu. Mówili, że jestem zdrowy, ale momentami nie miałem pewności, czy jeszcze żyję – o zmaganiach z neuroboreliozą opowiada Eliasz Matuła, terapeuta techniki Bowena w stopniu mistrzowskim, bohater naszego cyklu, powstającego we współpracy z Fundacją Małgosi...
Czytaj dalej
12 stycznia 2020 roku w programie telewizyjnym „Pytanie na śniadanie” została zaprezentowana Technika Bowena. Program ukazał się pod hasłem: Metoda Bowena – pozwala pozbyć się wielu chorób i schorzeń! 
Czytaj dalej
Wykład o Technice Bowena dla sudentów fizjoterapii na Uniwersytecie Medycznym w Poznaniu prowadzony przez Mateusza Markiewicza.
Czytaj dalej
Prezentacja różnych technik plastrowań przedstawianych na module 3+4. 
Czytaj dalej
Wywiad z Agnieszką i Dorotą na module 3+4.
Czytaj dalej
Reportaż ze szkolenia moduł 1+2.  
Czytaj dalej
Włók­ni­sta bło­na, któ­ra ota­cza i pod­trzy­mu­je mię­śnie, tkan­ki oraz wie­le or­ga­nów. Two­rzy prze­strzeń po­mię­dzy po­szcze­gól­ny­mi gru­pa­mi mię­śni, po­mię­dzy po­je­dyn­czy­mi mię­śniami, po­je­dyn­czy­mi włók­na­mi, i tak da­lej, aż do mi­kro­sko­pij­nych po­dzia­łów, po­zwa­la­jąc w ten spo­sób na opty­mal­ny i zdro­wy prze­pływ pły­nów do wszyst­kich mię­śni i sta­wów w ca­łym cie­le. Każ­dy z ru­chów Bo­we­na wy­ko­ny­wa­ny jest na po­zio­mie po­wierzch­nio­wym po­wię­zi i ma wpływ na jej re­la­cję z da­nym ner­wem, mię­śniem lub ścię­gnem, któ­ry...
Czytaj dalej
1 2 3 8

Aktualności Bowen

NOWOŚĆ – weekendowe kursy w Poznaniu
19/09/2021
Moduł 7 w Warszawie
19/09/2021
Moduł 8 w Lublinie
06/09/2021
Moduł 1+2 w Warszawie
31/08/2021
Nasz ‚jump start’ do Silesia Marathon na Stadionie Śląskim w Chorzowie
19/08/2021

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów