Wykazanie wpływu Techniki Bowena na organizm z zastosowaniem obrazowania termograficznego

Border College of Natural Therapies. Faye Ferguson / tłum. Kamila Knockenhauer

Celem niniejszego badania było zademonstrowanie jak Medyczne Obrazowanie Termiczne na Podczerwień oraz Terapia Bowena wspólnie wykazują oddziaływanie zabiegów tej terapii na organizm. Efekty te pokazano poprzez wykonywanie zdjęć za pomocą aparatu termograficznego przed zabiegami, a następnie kilka razy po nim.

Termografia to zastosowanie obrazowania termicznego z użyciem podczerwieni i kamery pomiarowej by „zobaczyć” i „zmierzyć” energię cieplną emitowaną przez dany obiekt.

Energia cieplna albo podczerwona jest światłem, które nie jest widoczne, ponieważ jego fale są zbyt długie do wykrycia przez ludzkie oko: jest to część spektrum elektromagnetycznego, którą odbieramy jako ciepło. W przeciwieństwie do widocznego światła, w świecie podczerwieni, wszystko, co wykazuje temperaturę powyżej absolutnego zero emituje ciepło. Nawet bardzo zimne przedmioty, takie jak kostki lodu emitują promieniowanie podczerwone. Im wyższa temperatura obiektu, tym wyższa emitowana podczerwień. Podczerwień pozwala nam zobaczyć to, czego nie widzi nasze oko.

Termografia na podczerwień ma codzienne zastosowanie na przykład do oceny utraty ciepła w budynku, skuteczności działania hamulców w samochodzie czy tempa gojenia się skóry wokół rany pooperacyjnej. Poza tym, stosuje się ją w biurach, szkołach, fabrykach, hotelach, na budowach, w warsztatach i do koordynacji działań w kilku lokalizacjach.

Termografia jest także stosowana do monitorowania stanu:

 • Wydajności systemu mechanicznego; konserwacja prewencyjna; nagrzewanie się bezpieczników na rozdzielni elektrycznej w fabryce;
 • Termografia medyczna: do oceny temperatury skóry
 • Termografia stosowana w sprawdzaniu kulawizny koni
 • Termiczne sprawdzanie budynków – redukcja utraty ciepła przez budynki. 

Medyczne obrazowanie termograficzne (MII) staje się powszechną metodą diagnostyczną do badań przesiewowych w obszarze urazów  nerwowo-mięśniowo-szkieletowych, raka i patologii krążenia. Jako metoda obrazowania w ujęciu fizjologicznym, termografia może pokazać etapy choroby – i raka piersi – wcześniej niż badania anatomiczne. Jest to badanie bardzo dokładne i w stu procentach bezpieczne, nie polega na promieniowaniu i jest bezkontaktowe. MII jest pomocne w przewlekłym bólu, procesie chorobowym i monitorowaniu wpływu leczenia na fizjologię. MII może także pomagać w określaniu źródła bólów, szczególnie w przypadku tych związanych z układami nerwowo-mięśniowymi i krążeniowymi. A ponieważ każdy narząd ma swoje odzwierciedlenie na powierzchni skóry, można monitorować napięcie/upośledzenie jego funkcjonowania. Jeżeli w ciele toczy się proces chorobowy, urządzenie do termografii może go wykryć przed wystąpieniem objawów, co umożliwia wczesną interwencję i leczenie zapobiegawcze.

Postulaty te mają daleko idące implikacje zdrowotne, ponieważ sugerują one, że termografia mięśni przykręgosłupowych powinna stanowić “wgląd” do całego współczulnego układu nerwowego. 

FDA zatwierdziła tę technologię w 1982 roku jako uzupełniające badanie przesiewowe raka piersi, a od 1987 roku jest ona uznawana za istotne narzędzie diagnostyczne przez Radę AMA ds. naukowych, Radę ACA ds. obrazowania diagnostycznego, od 1988 roku przez Kongres Neurochirurgów oraz od 1990 roku przez Amerykańską Akademię Medycyny Fizykalnej i Rehabilitacji. Badania wskazują, że jest ona niezwykle skuteczna w diagnozowaniu większości rodzajów bólu pleców, szyi i kończyn, zwłaszcza utajonych lub nie dających się opanować zespołów bólowych.

Procedura obrazowania piersi opiera się na zasadzie, że aktywność chemiczna i aktywność naczyń krwionośnych zarówno w tkance przedrakowej, jak i w obszarze otaczającym rozwijającego się raka piersi jest prawie zawsze wyższa niż w zdrowej piersi. Ponieważ masy przedrakowe i rakowe są tkankami o wysokim stopniu metabolizmu, potrzebują one obfitych dostaw substancji odżywczych, by utrzymać swój wzrost. Aby uzyskać te składniki odżywcze, zwiększają one krążenie do swoich komórek poprzez wydzielanie substancji chemicznych, które trzymają istniejące naczynia krwionośne otwarte, angażują uśpione naczynia i tworzą nowe (neoangiogeneza). Proces ten powoduje podniesienie się miejscowej temperatury powierzchniowej piersi.

Najnowocześniejsze aplikacje wykorzystują ultraczułe kamery termowizyjne i zaawansowane komputery do wykrywania, analizowania i tworzenia diagnostycznych obrazów termicznych o wysokiej rozdzielczości tych zmian temperatury i zmian naczyniowych. 

Powyższa informacja ma na celu zapewnić czytelnikowi zrozumienie działania obrazowania na podczerwień i jakie przynosi ono korzyści.

Czym jest Bowen…

Wyróżnia się „pozytywne” i „negatywne” ruchy w systemie Bowena. Pozytywne ruchy pobudzają ruch energii, a negatywne blokują lub odbijają ją. Obszar docelowy jest odizolowany od reszty ciała za pomocą negatywnych „stoperów”, które zamrażamy na minutę lub dwie.

Gdy następnie wykonywany jest pozytywny ruch między zestawami stoperów, energia odbija się między ścianami do chwili, kiedy minie wszelkie nienaturalne napięcie. W każdej części ciała występują różne warianty tego zjawiska.

Sam ruch Bowena jest sztuką delikatności. Pobudza on specyficzny mięsień (lub czasami ścięgno lub otoczkę nerwową) poprzez dotyk palcami lub kciukiem. Luźna skóra jest delikatnie odciągana od krawędzi mięśnia. Następnie, mięsień jest pobudzany w przeciwnym kierunku – popychany poziomo do momentu, aż jego kształt ulegnie lekkiej deformacji. Na koniec, skóra zostaje całkowicie przeciągnięta poprzez mięsień (w tym samym kierunku, w którym wykonywano pobudzenie), tym razem z pewnym naciskiem. Ten ostatni ruch krótko zgniata uwalniany brzusiec mięśnia, pozwalając mu odzyskać pierwotny kształt.

Ten pojedynczy ruch może być z dobrym skutkiem wykonany samodzielnie na każdej sztywnej strukturze. Natomiast sekwencja ruchów, jaką opracował Pan Bowen, jest szczytem geniuszu. Wpływa ona na całe układy organizmu, często w bardzo zaskakujący sposób.

Jednym z ważniejszych rezultatów Terapii Bowena jest wyraźne przestawienie się autonomicznego układu nerwowego. Rządzi on w całym ciele mimowolnymi reakcjami na środowisko zewnętrzne i wewnętrzne. Dzieli się na dwa układy – współczulny i przywspółczulny.

Układ współczulny chroni nas przed postrzeganym zagrożeniem. Jego reakcja „walcz lub uciekaj” charakteryzuje się napięciem głównych grup mięśni, wydzielaniem adrenaliny, podwyższeniem cieśnienia krwi, wzrostem pulsu i przyspieszeniem oddechu. Funkcje mniej istotne, takie jak trawienie, gojenie tkanek i równowaga chemiczna są w czasie trwania jego dominacji stłumione.

Inaczej jest w przypadku dominacji nerwowego układu przywspółczulnego, który odpowiada za spokój i odprężenie. Jest to tryb uzdrawiania, stanów medytacyjnych, zrelaksowanej perystaltyki i ogólnego uczucia dobrostanu.

Zabieg terapii Bowena uruchamia reakcję przywspółczulnego układu nerwowego wpływającą na wszystkie tkanki w ciele. Reakcja ta jednak nie jest taka prosta. Klienci często zgłaszają różnorodne odczucia takie, jak głębokie rozluźnienie mięśni i kończyn wraz z przyspieszoną akcją serca. Po tym następuje zazwyczaj jedna lub kilka faz snu lub transu i ogromna liczba różnorodnych doznań, których lista jest zbyt długa, by je wszystkie wymienić.

Terapia Bowena odbudowuje procesy organizmu tworząc podłoże do samouzdrawiania. Odbywa się to poprzez dotarcie do centralnej świadomości homeostatycznej z informacją o drobnych napięciach mięśniowych i niewłaściwych relacjach między grupami mięśni, które zakłócają ogólną równowagę. Z tego powodu praktycy muszą przede wszystkim rozwinąć w sobie „zmysł napięcia tkanek”, aby móc prawidłowo oceniać, kiedy te subtelne zaburzenia równowagi istnieją, a kiedy zostały usunięte. 

Statystyki demograficzne

Terapia Bowena jest obecnie stosowana i uznawana na całym świecie. Nauczasię jej w 35 krajach. W Brisbane są miejsca, w których Terapia Bowena jest trudno dostępna z uwagi na ograniczoną liczbę praktyków. Szczególnie w miejscu, gdzie praktykuję jest tylko czterech terapeutów. W miarę, jak Terapia Bowena będzie przedostawała się do głównego nurtu, z pewnością przybędzie terapeutów.

Medyczne Obrazowanie Termograficzne jest naukowym instrumentem o wielu zastosowaniach. Sektor medyczny jest coraz bardziej świadomy przydatności termografii, aczkolwiek wydaje się, że większość termografii medycznej jest wykonywana przez specjalistów w tej dziedzinie.

Cele i zadania projektu

Niniejsze badanie zostało przeprowadzone z wykorzystaniem Cyfrowego Obrazowania Termicznego na Podczerwień w celu uchwycenia zmian fizjologicznych wywołanych przez zastosowanie Terapii Bowena w wyniku zabiegów przeprowadzonych przez akredytowanego terapeutę Bowtech.

Podczas badań, obrazowanie termiczne wyraźnie wykazało zmiany dokonujące się w fizjologii ciała w okresie od czterech do pięciu dni.

Nie zamierzaliśmy demonstrować czy udowadniać korzyści odczuwanych przez pacjenta przez zastosowanie obrazowania termicznego, a raczej pokazać, że zmiany fizjologiczne rzeczywiście mają miejsce po przeprowadzeniu zabiegu terapii Bowena. Korzyści dla pacjenta mogą być udokumentowane wyłącznie w drodze odpowiednich badań, a co najważniejsze, przez potwierdzone dowody braku bólu w ciele. Oba te zagadnienia nie były przedmiotem niniejszego badania.

Metoda badawcza / Strategie

W badaniu wzięło udział dwoje uczestników z bólem w różnych częściach ciała. Celem było wykazanie, że Terapia Bowena ma mierzalny wpływ na ciało, co przedstawiono w drodze medycznego obrazowania termicznego na zdjęciach przed i po zabiegu.

Przez cały czas trwania badania postępowano według standardowego protokołu klinicznego obrazowania termicznego. Z interesujących nas punktów pobrano odczyt analityczny i zastosowano średnie i standardowe odchylenie od wartości średniej by określić i udokumentować zmiany.

Próbki / Zainteresowani

Badanie dotyczyło dwóch osób poddanych wielu zabiegom Terapii Bowena, a zdjęcia wykonywane były przez osobę trzecią za pomocą kamery termograficznej. Zdjęcia przed i po miały ukazać wpływ Terapii Bowena na organizm. Poniższe zdjęcia pokazują ciało 1 godzinę po zabiegu. Kolejne pokazują ciało 2 dni i 5 dni po wykonanym zabiegu.

Metoda zbierania danych

Metoda zbierania danych polegała na rozmowie z pacjentami i analizie zdjęć termicznych wykonywanych przez termografistę, Grahama Baillie.

28-letnia uczestniczka badania miała bóle w odcinkach lędźwiowym i piersiowym kręgosłupa oraz ból prawej nogi.  Przez wiele lat poddawano ją różnym metodom leczenia, z bardzo niewielkim rezultatem.

Drugi uczestnik, 48-letni mężczyzna skarżył się na problemy ze stożkiem rotatorów prawego barku. Klient ten nie był poddawany żadnym innym zabiegom na te dolegliwości.

Analiza danych – wniosek

W medycynie od dawna postuluje się, że definiowalne mechanizmy w obrębie współczulnego układu nerwowego są przyczyną skórnych anomalii termicznych. Ogólnie przyjmuje się, że różne wewnętrzne i zewnętrzne bodźce mechaniczne, termiczne i bólowe wywołują odpowiedź neuronów współczulnych. Uważa się, że funkcja termoregulacyjna, która jest przede wszystkim funkcją układu współczulnego, koncentruje się w podwzgórzu i jest doskonalona w każdym segmencie rdzenia kręgowego.

Zbadano wpływ techniki Bowena na każdą osobę oraz porównano średnie z odchyleniami standardowymi z okresu przed terapią, bezpośrednio po terapii i 5 dni po terapii. Zdjęcia pokazują, jak ciało reaguje na terapię Bowena oraz jak terapia ta nadal oddziałuje na ciało nawet po 5 dniach.

Należy pamiętać, że rzeczywiste odczyty Odchylenia Standardowego (StdDev) to wartość minus 30 (-30), jeśli chcemy określić prawdziwy odczyt. Trzydziestka została dodana do liczb, aby móc zademonstrować trendy przy użyciu jednego wykresu dla każdego uczestnika. 

DITI czyli Cyfrowe Obrazowanie Termiczne na Podczerwień jest nieinwazyjnym testem diagnostycznym pozwalającym praktykowi sprawdzić i zmierzyć zmiany temperatury na powierzchni skóry. 

Uczestnik 1, bóle obszarze mięśnia czworobocznego oraz w odcinku T1 – L 4 kręgosłupa.

Legenda:

 1. Przed zabiegiem Bowena
 2. 1 godzina po zabiegu Bowena
 3. 2 dni po zabiegu
 4. 5 dni po zabiegu
 5. 13 dni po zabiegu

Legenda:

 • Górna część pleców
 • Oś pionowa: stopni C
 • Oś pozioma: Seria zdjęć
 • Na niebiesko: średnia
 • Na bordowo: standardowe odchylenie
 • 1 godz. po
 • 2 dni po
 • 4 dni po
 • 13 dni po
 • Standardowe odchylenie należy odczytywać jako -30. 30 dodano dla czytelności wykresu.

Ogólny wzrost temperatury na plecach o 1,4 stopnia C, przy czym po godzinie nastąpiło zmniejszenie obszarów ogniskowego rozgrzania.  Po dwóch dniach ogólna ciepłota zaczęła się zmniejszać, przy jednoczesnym wzroście ogniskowego rozkładu ciepłoty. W czwartym dniu zaobserwowano znaczny wzrost ogólnej temperatury w regionie o 1,41stopnia C oraz zmniejszenie różnic w rozmieszczeniu ognisk. Po trzynastu dniach ogólna temperatura obniżyła się, ale nadal była o 1,02 C wyższa od pierwotnej. Rozkład ogniskowy pozostał niższy od pierwotnego o 0,1stopnia  C.

Uczestnik nr 1. Głowa i kark

Legenda:

 1. Przed zabiegiem Bowena
 2. 1 godzina po zabiegu Bowena
 3. 2 dni po zabiegu
 4. 5 dni po zabiegu
 5. 13 dni po zabiegu

Legenda:

 • Tył głowy i kark
 • Oś pionowa: stopni C
 • Oś pozioma: Seria zdjęć
 • Na niebiesko: średnia
 • Na bordowo: standardowe odchylenie
 • 1 godz. po
 • 2 dni po
 • 4 dni po
 • 13 dni po
 • Standardowe odchylenie należy odczytywać jako -30. 30 dodano dla czytelności wykresu.

W ciągu godziny od zabiegu temperatura ogniskowa zaczęła się wyrównywać podczas, gdy ogólna temperatura pozostawała niezmienna. W ciągu dwóch dni po zabiegu, ogólna temperatura zmniejszyła się o 1,36 stopnia C, a w ciągu czterech dni średnia temperatura wzrosła o 0,5 stopnia C, gdzie skrajna temperatura ogniskowa pozostawała niższa od pierwotnej w ciągu trzynastu dni Ogólna temperatura ciała w tym rejonie zwiększyła się po trzynastu dniach o 0,78 stopnia C.

Uczestnik nr 2. Plecy.

Legenda:

 1. Przed zabiegiem Bowena
 2. 1 godzina po zabiegu Bowena
 3. 2 dni po zabiegu
 4. 4 dni po zabiegu

Legenda:

 • Górna część pleców
 • Oś pionowa: stopni C
 • Oś pozioma: Seria zdjęć
 • Na niebiesko: średnia
 • Na bordowo: standardowe odchylenie
 • 1 godz. po
 • 2 dni po
 • 4 dni po
 • Standardowe odchylenie należy odczytywać jako -30. 30 dodano dla czytelności wykresu.

Średnia temperatura zmieniła się dość drastycznie w ciągu jednej godziny po zabiegu. Temperatura ogniskowa zmniejszyła się, lecz powróciła do stanu wyjściowego na czwarty dzień po zabiegu. Badanie należy przeprowadzać w dłuższym okresie by stwierdzić zwiększenie w wyniku dalszych zabiegów, powiedzmy, w ciągu trzech lub czterech dni.

Ruch Bowena aktywuje proprioceptory na wielu poziomach tkanek, tworząc dynamiczną reorganizację centralnego i obwodowego układu nerwowego, prowadząc do wyrównania postawy, regulacji autonomicznego układu nerwowego, uwolnienia powięzi i ostatecznie ułatwiając ciału dostęp do jego wewnętrznej zdolności do samoleczenia.

Względy etyczne

Każdy z uczestników w pełni zrozumiał metodę i cel uczestnictwa w tym projekcie. 

Przekazywanie wiedzy

Uważam, że terapia ta jest ważnym przełomem w odkrywaniu reakcji ciała na zabiegi Bowena dla wszystkich pracowników służby zdrowia. Pokazuje ona również klientowi/pacjentowi jeden ze sposobów, w jaki jego ciało reaguje na tę terapię.

Wiele osób „stwierdziło” jak i dlaczego działa terapia Bowena, a medyczna termografia w podczerwieni jest jedną z metod ujawniających zmiany temperatury skóry ciała podczas leczenia terapią Bowena.

Przykłady te mogą być wykorzystane do edukacji studentów.

Bibliografia
 • Australian workplace Thermal Testing, 2003
  www.awtt.com.au/thermalimaging.html
 • Resh,RE. NeuralScan-a window into the spine. Unpublished brief, 1992.
 • Dr Robert Kane, International Academy of Clinical Thermology.
  www.flirthermography.com/media 2008
 • Gene Dobkin A Bowen Home Companion (Vol. 2) 2998, 1999. Publisher – U.S. Bowen, 1,c.
 • Graham Baillie – Bowtec Bowen Therapy Technique Trial Using Digital Infrared Thermal Imaging – 2005.
 • Simon EK. Temperature regulation-spinal cord as a site of extrahypothalamac thermoregulation functions. Reviews of Psysiology,l Biochemistry and Pharmacology 1975;71:1-76.
 • Graham Baillie, Thermographer, unpublished Bowtech Bowen Therapy Trial, 2005.
 • Photos by permission of Graham Baillie, Sunstate Thermal Imaging, Hervey Bay. Email: weseepain@bigpond.com

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów