WPŁYW TECHNIKI BOWENA NA ORGANIZM CZŁOWIEKA NA PODSTAWIE BADANIA EEG – badanie pilotażowe

Ewelina Kopczyńska, Danuta Andrzejak;

Technika Bowena (TB) jest formą terapii manualnej, powięziową techniką wibracyjną, opierającą się na delikatnym ruchu i serii manipulacji tkanek miękkich. W trakcie zabiegu zachodzą znaczące zmiany w autonomicznym układzie nerwowym, układ przywspółczulny przechodzi w stan dominacji nad układem współczulnym. Mechanizm działania TB opiera się głównie na obecności w obrębie skóry i powierzchownych powięzi licznych wolnych zakończeń nerwowych i receptorów lekkiego dotyku. Pacjent jako pierwsze ma odczucia proprioceptywne, następnie interoceptywne, które są delikatniejsze i łatwiej odczuwane w trakcie okresów kilkunastosekundowych przerw pomiędzy poszczególnymi ruchami.

Elektroencefalografia (EEG) to badanie diagnostyczne obrazujące czynność bioelektryczną mózgu w formie graficznej. EEG wykorzystuje się w diagnostyce np.: bólu głowy, migreny, epilepsji, zaburzenia świadomości (krótkie i długie epizody), zaburzenia zasypiania i snu, zaburzenia  zachowania u dzieci m. in. nadpobudliwości.

Przeprowadzone badanie miało charakter pilotażowy i jego celem było sprawdzenie czy istnieje wpływ TB na czynność bioelektryczną ośrodkowego układu nerwowego. Badanie przebiegło dwuetapowo. Pierwszy etap to podstawowe badanie EEG tzw. spoczynkowe. Następnie przeprowadzono to samo badanie podczas wykonywania trzech podstawowych procedur relaksacyjnych z zachowaniem przerw między sekwencjami ruchów co najmniej 2 minut.

Otrzymane wyniki zapisu obrazują pojawianie się i zanikanie zwolnionej czynności podstawowej alpha o charakterze „falowym“, zanikanie napięcia mięśniowego i zwolnienie pracy serca. Świadczy to o wejściu w stan pełnego relaksu niezbędnego do dobrego funkcjonowania organizmu. W reakcji na każdy ruch, a zwłaszcza na ruchy wykonywane w obrębie mięśnia obszernego bocznego uda, pojawia się „następowa“ fala rytmu alpha w cyklach dwuminutowych. W wywiadzie badany potwierdza, że podczas zabiegu odczuwał stan odprężenia przechodzący w sen.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów