Urazy i kontuzje sportowe

In­struk­tor: An­drew Zop­pos – Starszy międzynarodowy instruktor Bowtech, członek honorowy Akademii Bowena w Australii

Warsz­ta­ty:

  • Czas tr­wa­nia – 2 dni (16 go­dzin)
  • Ter­min od­by­cia – w do­wol­nym mo­men­cie po mo­du­le 8
  • Akre­dy­to­wa­ne przez Au­stra­lij­ską Aka­de­mię Te­ra­pii Bo­we­na

Wszelka aktywność sportowa często obarczona jest ryzykiem wypadków – ponad 10 milionów urazów w skali roku związanych jest właśnie z uprawianiem sportu. Kontuzje dotyczą zarówno sportowców zawodowych, jak i amatorów ćwiczących rekreacyjnie, ale również dzieci grających w piłkę na zajęciach w szkole. Mówimy tu o urazach wszelkiego rodzaju – od wstrząśnienia mózgu, przez złamania kości i skręcenia stawów, po zerwanie więzadeł czy naciągnięcie mięśni. Jeśli taki uraz nie zostanie odpowiednio zaopatrzony i leczony, czas rehabilitacji może być bardzo długi i może prowadzić do powstania zaburzeń, które uniemożliwią powrót do pełnej sprawności i aktywności sportowej.

Kurs Technika Bowena w urazach i kontuzjach sportowych jest wynikiem mojego ponad 50-letniego doświadczenia w pracy ze sportowcami, którzy doznali najróżniejszych urazów. Na początku stosowałem powszechnie znane metody takie jak klasyczna fizjoterapia, masaż, terapia punktów spustowych, rozluźnianie mięśniowo-powięziowe, akupunktura, akupresura, itp. Niestety w dostępnych protokołach było wiele niedociągnięć, a czas rekonwalescencji długi – w wielu przypadkach sportowcy nie byli w stanie wrócić do treningów przez wiele tygodni, a nawet miesięcy.

Kiedy poznałem Technikę Bowena i nauczyłem się jej, to właśnie sportowcy byli moimi pierwszymi pacjentami, którzy najszybciej przekonali się o skuteczności tej terapii – głównie z powodu natychmiastowej ulgi odczuwanej, w wielu przypadkach, już po pierwszym zabiegu. Zaczęli oni polecać tę metodę swoim kolegom i wkrótce, na terapię zaczęły przychodzić całe drużyny piłkarzy, koszykarzy i siatkarzy. Przez ostatnie 34 lata leczyłem najróżniejsze urazy sportowe w stanach ostrych i przewlekłych, co pozwoliło mi wypracować najbardziej skuteczne protokoły Techniki Bowena dla szybkich i trwałych efektów. Sportowcy to zazwyczaj młode i zdrowe osoby, dlatego ruchy i procedury w ich przypadku mogą być stosowane w inny sposób niż ten, który do tej pory poznaliście.

Celem tego kursu jest odpowiedź na pytania i wątpliwości powstałe w trakcie praktyki klinicznej, podzielenie się wskazówkami i informacjami, które pomogą lepiej dopasować terapię do potrzeb pacjenta, a także rozwinięcie możliwości dotyczących stosowania tej wspaniałej Techniki dla jeszcze lepszych i szybszych rezultatów. Porozmawiamy o tym jak pomóc zawodnikowi zaraz po doznaniu urazu – jeszcze na boisku, ale też jak prowadzić terapię w kolejnych etapach. Każdy uczestnik kursu otrzyma 30-stronicowy skrypt z ilustracjami, w którym przedstawione są najczęściej spotykane kontuzje, opisy symptomów i patologie oraz wyjaśnienia i procedury.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów