Polityka prywatności portalu internetowego www.bowenpolska.pl

§1
Administratorem danych osobowych jest Hanna Opiła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bowtech Hanna Opiła, w Poznaniu, os. Zwycięstwa 13/64, 61-647 Poznań – zwanym dalej: Bowen Polska.

§2
Dane osobowe przetwarzane będą w celu udzielenia odpowiedzi na list wysłany za pośrednictwem formularza kontaktowego, a w razie wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez Bowen Polska – w celu otrzymywania takich informacji.

§3
Podanie danych jest dobrowolne, jednakże brak podania danych osobowych uniemożliwi wysłanie listu, otrzymanie odpowiedzi na niego oraz otrzymanie informacji o szkoleniach organizowanych przez Bowen Polska. Podstawą przetwarzania danych jest moja zgoda.

§4
Dane nie będą przekazywane do krajów trzecich oraz organizacji międzynarodowych.

§5
Przyjmuję do wiadomości, iż mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania przeniesienia danych. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, w każdym wypadku, nie dłużej jednak, niż do udzielenia odpowiedzi. W przypadku wyrażenia zgody na otrzymywanie informacji o szkoleniach organizowanych przez Bowen Polska, dane będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody.

§6
Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

§7
W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem Hanną Opiła, biuro@bowenpolska.pl.