Regulamin portalu internetowego www.bowenpolska.pl dotyczący zapisu na szkolenia.

Administratorem danych osobowych jest Hanna Opiła, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Bowtech Hanna Opiła, w Poznaniu, os. Zwycięstwa 13/64, 61-647 Poznań.

Dane przetwarzane będą w celu:

  1. przyjęcia zgłoszenia udziału w szkoleniu oraz zawarcia umowy między uczestnikiem, a Bowen Polska,
  2. wywiązania się z obowiązków stron umowy o udział w szkoleniach w zakresie techniki Bowena,
  3. wywiązania się z obowiązków terapeuty techniki Bowena, wynikających z zasad stosowanych przez Australijską Akademię Terapii Bowena.

Podanie danych jest dobrowolne, jednakże w zakresie pkt 3, ich podanie jest warunkiem utrzymania statusu terapeuty techniki Bowena. Podanie danych jest warunkiem przyjęcia zgłoszenia oraz realizacji umowy, o których mowa w pkt 1 i 2. Podstawą przetwarzania danych w zakresie pkt 2 jest konieczność wykonania umowy z osobą, której dane dotyczą. Podstawą przetwarzania danych określonych w pkt 1 i 3 jest udzielona zgoda.

Odbiorcami danych mogą być:

  • inni, licencjonowani instruktorzy techniki Bowena,
  • podmioty, świadczące usługi informatyczne na zlecenie administratora,
  • podmiot, świadczący usługi księgowe na zlecenie administratora.
  • Australijska Akademia Terapii Bowena, występująca, jako podmiot prawa australijskiego pod firmą Bowtech Pty Ltd.

Mam prawo wycofania zgody w dowolnym momencie. Mam prawo żądania przeniesienia danych. Dane osobowe będą przetwarzane do ew. odwołania zgody, a po takim odwołaniu, przez okres przedawnienia roszczeń przysługujących administratorowi danych i w stosunku do niego.

Mam prawo żądania od administratora dostępu do moich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych osobowych prosimy o kontakt z administratorem Hanną Opiła, biuro@bowenpolska.pl.