Warszawa

  • Miejsce: ul. Kryp­ska 37/2
  • Ćwi­cze­nia od­by­wa­ją się w ka­ż­dy pią­tek w go­­dzi­­nach 10:00 – 13:00
  • Chęć ucze­st­ni­c­twa pro­­si­­my zgła­­szać ma­­i­lo­­wo lub te­­le­­fo­­ni­cz­nie
  • Kon­takt: Mar­cin Czub, in­fo­@bo­wen­te­ra­pia.pl, tel. 511 211 759
    Syl­wia Gren­da, in­fo­@bo­wen­te­ra­pia.pl, tel. 660 445 631

Aktualności Bowen

Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie – wydłużona promocja!
21/10/2020
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
30/09/2020
Kursy podyplomowe – moduł 12
30/09/2020
Kursy PTC
25/09/2020
Kursy anatomii i fizjologii w Gdańsku
21/09/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów