Warszawa

  • Miejsce: ul. Kryp­ska 37/2
  • Ćwi­cze­nia od­by­wa­ją się w ka­ż­dy pią­tek w go­­dzi­­nach 11:00 – 15:00
  • Chęć ucze­st­ni­c­twa pro­­si­­my zgła­­szać ma­­i­lo­­wo lub te­­le­­fo­­ni­cz­nie
  • Kon­takt: Mar­cin Czub,bowtechmarcin@gmail.com, tel. 511 211 759
    Monika Czub, tel. 739 970 035

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów