Warszawa

  • Miejsce: ul. Kryp­ska 37/2
  • Ćwi­cze­nia od­by­wa­ją się w ka­ż­dy pią­tek w go­­dzi­­nach 10:00 – 13:00
  • Chęć ucze­st­ni­c­twa pro­­si­­my zgła­­szać ma­­i­lo­­wo lub te­­le­­fo­­ni­cz­nie
  • Kon­takt: Mar­cin Czub, in­fo­@bo­wen­te­ra­pia.pl, tel. 511 211 759
    Syl­wia Gren­da, in­fo­@bo­wen­te­ra­pia.pl, tel. 660 445 631

Aktualności Bowen

Moduł 10 w Lublinie
26/09/2022
Spotkanie instruktorów
31/08/2022
Moduł 5+6 w Warszawie
26/08/2022
Moduł 3+4 w Gdyni
16/08/2022
Moduł 3+4 w Poznaniu
02/08/2022

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów