Poznań

  • Miejsce: os. Zwy­cię­stwa 13/91 pię­tro X
  • Ćwi­cze­nia od­by­wa­ją się w ka­ż­dą środę w go­­dzi­­nach 10:00 – 14:00 i 17:00 – 19:00
  • Chęć ucze­st­ni­c­twa pro­­si­­my zgła­­szać ma­­i­lo­­wo lub te­­le­­fo­­ni­cz­nie
  • Kon­takt: Hanna Opiła, biu­ro­@bo­wen­pol­ska.pl, tel. 602 557 570

Aktualności Bowen

Zmiany w terminach kursów
15/01/2021
Kursy Techniki Bowena w promocyjnej cenie – wydłużona promocja!
12/01/2021
Rekomendacje Bowen Polska dotyczące pracy terapeutycznej
12/01/2021
Moduł 3+4 we Wrocławiu
21/12/2020
Moduł 10 w Poznaniu
14/12/2020

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów