Katowice

  • Miejsce: ul. Bo­cheń­skie­go 38a, Ga­bi­net nr 119 w NZOZ Cen­te­rMed
  • Ćwi­cze­nia od­by­wa­ją się w ka­ż­dy wto­rek w go­­dzi­­nach 8:30 – 10:30
  • Chęć ucze­st­ni­c­twa pro­­si­­my zgła­­szać ma­­i­lo­­wo lub te­­le­­fo­­ni­cz­nie
  • Kon­takt: Iza Ka­miń­ska, iza­@ga­bi­ne­ta­lo­ha.pl,  tel. 602 301 411

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów