- Starszy Instruktor Bowtech
theoklitos.tsallos@gmail.com
+48 616 700 192
Polska, Grecja
Starszy Instruktor Bowtech

Theoklitos Tsallos

Theoklitos Tsallos (Theo) prowadzi kursy Techniki Bowena w Polsce od września 2010  roku i, z uwagi na wysoki odsetek studentów zdających pomyślnie egzamin, już po 2 latach uzyskał uprawnienia egzaminatora. Obecnie posiada uprawnienia do prowadzenia szkoleń zaawansowanych i mistrzowskich oraz szkolenia i egzaminowania instruktorów. Ponadto Ossie i Elaine Rentsch z Australii, będący najwyższym autorytetem w tej terapii, podczas 3 wizyt w Polsce, wysoko ocenili jakość pracy polskich terapeutów, wyszkolonych przez Theo, w porównaniu z innymi terapeutami w innych krajach.

W opinii studentów Theo jest osobą bardzo sympatyczną i kontaktową, a na szkoleniach panuje zazwyczaj bardzo miła, wręcz rodzinna atmosfera.

Biografia

Nazywam się Theoklitos Tsallos. Urodziłem się w 1948 roku, w zachodniej Grecji. Przez 30 lat do roku 2003 pracowałem w Banku American Express w Atenach. Od roku 2000 zajmuję się różnymi terapiami medycyny alternatywnej.

W latach 2000-2006 szkoliłem się w psychoterapii somatycznej metodą biosyntezy Davida Boadella (www.biosynthesis.org).

W 2002 roku, czytając sprawozdanie na temat terapii alternatywnych dostępnych w Atenach, dowiedziałem się o Technice Bowena (www.bowtech.com). W tym samym roku rozpocząłem naukę tej metody u doskonałego instruktora Andreasa Zopposa. Po roku pomyślnie zdałem egzamin i uzyskałem dyplom Australijskiej Akademii Techniki Bowena. Dwa lata później wyjechałem do Australii aby doskonalić swoją wiedzę i odbyć szkolenie na poziomie zaawansowanym prowadzone przez Oswalda Rentcha – ucznia i następcy Toma Bowena. Tam też uczestniczyłem w międzynarodowej konferencji poświęconej Technice Bowena. Wielokrotnie uczestniczyłem w kursach zaawansowanych i mistrzowskich w Atenach, a później w Polsce prowadzonych przez małżeństwo Rentch i Andreasa Zopposa. Od roku 2003 po dzień dzisiejszy stosuję z powodzeniem tę technikę w pracy terapeutycznej.

W maju 2010 pomyślnie zdałem egzamin i zostałem przyjęty przez Australijską Akademię Terapii Bowena w poczet instruktorów, co uprawnia mnie do nauczania tej techniki.

Od września 2010 prowadzę systematycznie szkolenia w Polsce, a od roku 2013 również w Atenach.

Edukacja

  • Od 2000 r zajmuję się różnymi terapiami medycyny alternatywnej
  • 2000-2006 szkolenie z zakresu psychoterapii somatycznej metodą biosyntezy Davida Boadella
  • 2002 r rozpoczęcie nauki techniki Bowena u doskonałego instruktora Andreasa Zopposa
  • Od 2010 Instruktor techniki Bowena certyfikowany przez Australijską Akademię Terapii Bowena
  • Od 2010 prowadzenie szkoleń techniki Bowena w Polsce
  • Egzaminator modułu 7, 10 i 12 oraz instruktorów

Objaśnienia oznaczeń

- terapeuta Bowena, posiadający umiejętności specjalistyczne 1
- terapeuta Bowena posiadający umiejętności specjalistyczne 2
- Instruktor Bowtech
- Starszy Instruktor Bowtech
- Inny Wykładowca