- Instruktor Bowtech
kopczynska.ewelina@gmail.com
601646817
Instruktor Bowtech

Ewelina Kopczyńska

Szczególnie interesuję się pracą z powięzią i z fascynacją obserwuję jej silne powiązania w ciele człowieka. W pracy terapeutycznej liczy się dla mnie przede wszystkim indywidualne i holistyczne podejście do każdego pacjenta. Staram się przekazywać moją wiedzę i doświadczenia podczas swoich szkoleń. 

Jestem autorką pierwszych w Polsce badań dotyczących sku­tecz­ności tech­ni­ki Bo­we­na w nie­spe­cy­ficz­nych ze­spo­łach bó­lo­wych krę­go­słu­pa lę­dź­wio­we­go, które zostały opublikowane w 2018 ro­ku w cza­so­pi­śmie World Scien­ti­fic News. 

Biografia

Ukończyłam studia wyższe na Uniwersytecie Medycznym im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu i uzyskałam tytuł magistra fizjoterapii. Aktualnie współpracuję z Pacjentami w każdym wieku prowadząc rehabilitację domową. 

Technikę Bowena zgłębiam nieustannie od 2013 roku, kiedy to rozpoczęłam jej naukę i pracę w biurze Bowen Polska. Od tego czasu stale współpracuję z biurem zajmując się organizacją szkoleń oraz wszelkimi kwestiami merytorycznymi, a także pomagam podczas szkoleń, tworzę różnego rodzaju materiały dydaktyczne i reklamowe, administruję stronę internetową. 

Staram się nieustannie poszerzać swoją wiedzę.

 

Edukacja

  • 13 lipca 2020r. pomyślnie zdałam egzamin instruktorski w Technice Bowena i zostałam akredytowanym nauczycielem tej metody.

Warto zaznaczyć, że Ewelina Kopczyńska to:

  • Terapeutka Techniki Bowena w stopniu mistrzowskim.
  • Instruktor The Bowen Therapy Academy of Australia.
  • Mgr fizjoterapii – absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Objaśnienia oznaczeń

- terapeuta Bowena, posiadający umiejętności specjalistyczne 1
- terapeuta Bowena posiadający umiejętności specjalistyczne 2
- Instruktor Bowtech
- Starszy Instruktor Bowtech
- Inny Wykładowca