Logowanie

Sekretne życie powięzi

Bowen Polska

Instruktor: John Wilks, Kurs 2-dniowy (16 godzin)

Podczas warsztatów omawiane są różnego rodzaju receptory znajdujące się w tkance łącznej, a w szczególności w powięzi. Wyjaśnione jest, jak reagują one na różne rodzaje dotyku stosowanego podczas wykonywania ruchów Bowena (tj. prędkość, głębokość, nacisk itp.). Zwrócona jest uwaga w jaki sposób terapeuta może używać ruchów Bowena w celu osiągnięcia określonego efektu terapeutycznego. Warsztaty obejmują zagadnienia praktyczne i teoretyczne, a także prezentowany jest wpływ różnego rodzaju dotyku w schorzeniach ostrych i przewlekłych z naukowego punktu widzenia. Omówiona również jest różnica między ruchami dośrodkowymi, a dobocznymi w uzyskaniu określonych efektów u różnych pacjentów i dla różnych dolegliwości. Kurs ten uwrażliwia na reakcje pacjenta podczas zabiegu i pozwala zrozumieć jakie mają one znaczenie w procesie leczenia.

 

Warsztaty:

 • czas trwania - 2 dni (16 godzin)
 • termin odbycia - w dowolnym momencie po module 8
 • akredytowane przez Australijską Akademię Terapii Bowena
 • mogą stanowić uzupełnienie powtórki rejestrowanej
 

Podczas warsztatów:

 • Prezentacja najnowszych badań dotyczących powięzi jako narządu zmysłu
 • Pojęcie "odskoku powięziowego" w odniesieniu do ruchów i praktyczna jego obserwacja
 • Spojrzenie na to, jakie receptory biorą udział w podstawowym ruchu Bowena i jak możemy wzmocnić jego wpływ na autonomiczny układ nerwowy
 • Rola miofibroblastów i jak działa na nie stres lub wypadki. Znaczenie równowagi pH. Wpływ czynników środowiskowych, stresu i zabiegów Bowena na miofibroblasty.
 • Zrozumienie czym jest TGF Beta 1 (białko odpowiedzialne m.in. za wzrost /rozwój komórek) oraz jak jego aktywnością wyjaśnić można nadzwyczajne reakcje na terapię Bowena i sposoby łagodzenia niepożądanych reakcji.
 • Wyjaśnienie powikłań powięziowych i czynników, które wpływają na płynną naturę powięzi (tj. tiksotrofia, tkanka blizn, czynniki środowiskowe i ergonomiczne).
 • Czynniki organizacyjne powikłań powięziowych - praktyczne ćwiczenia w ich badaniu palpacyjnym i jak można je interpretować w kategoriach podejścia terapeutycznego (tj. wyboru właściwej procedury).
 • Badanie innych nerwów czuciowych pobudzanych podczas zabiegu Bowena (wrzeciona mięśniowe, receptory Golgiego itp.). Znaczenie pracy blisko przyczepów początkowych i końcowych ścięgien.
 • Inne mechanoreceptory w powięzi reagujące na lekki dotyk lub szybkie zmiany ciśnienia. Badanie, które ruchy Bowena wpływają na propriocepcję i interocepcję.
 • Praca z przewlekłym bólem i potrzebą lekkiego dotyku. Spojrzenie na powiązane receptory i wymagany stopień nacisku. Przegląd unerwienia takich specyficznych struktur jak rozcięgna.
 • Wpływ wypadków, urazów i operacji na powięź. Sesja praktyczna praca z tkanką bliznowatą i uzależnienie jej skutków od umiejscowienia blizny oraz pamięć tkankowa.
 • Przegląd materiałów dotyczących powięzi. Analiza wrzecion mięśniowych i ich fizjologii. Jak wrzeciona mięśniowe odnoszą się do ruchów Bowena. Łuki odruchowe i rola móżdżku, wzgórza i tworu siatkowatego w reakcji na ruchy Bowena.