Logowanie

Powtórki rejestrowane

Każdy terapeuta ma obowiązek odbycia powtórki rejestrowanej 4-dniowej co 2 lata lub 2-dniowej co rok licząc od ostatnio odbytego szkolenia uznanego przez Akademię.

Od 2017 roku można odbyć powtórkę na różne sposoby:

  • Kontynuacja nauki moduły 9 – 12
  • Ponowne uczestnictwo w dowolnym szkoleniu uznanym przez Akademię – cena to 80% aktualnej ceny danego kursu
  • Moduł 8 (3 dni) + jeden dzień podczas dowolnego seminarium prowadzonego przez Theo, cena 240 Euro
  • 2 dni powtórki + 2 dni kurs tematyczny