Radio PIK – „Ma­ga­zyn Na Zdro­wie”

W czwart­ko­wej (26 kwiet­nia 2018) au­dy­cji 'Ma­ga­zy­nu Na zdro­wie’ w Ra­diu Pik wy­słu­chać moż­na by­ło wy­wia­du z Han­ną Opi­łą nt. Tech­ni­ki Bo­we­na.

Pro­gram ar­chi­wal­ny do­stęp­ny:

(wy­wiad znaj­du­je się na 26,20 mi­nu­cie)

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów