Zespoły bólowe kręgosłupa lędźwiowego

E. Kopczyńska, Tłumaczenie Bowen Hands, September 2018: 

Wg. danych epidemiologicznych w Polsce 80% społeczeństwa cierpi z powodu dysfunkcji kręgosłupa i tkanek okołokręgosłupowych. Jest to aktualnie jedna z najczęstszych dolegliwości z jaką pacjenci przychodzą do gabinetów specjalistycznych. Postęp cywilizacyjny doprowadza do ograniczeń wszelkiego rodzaju aktywności, a co za tym idzie pogarszania się stanu zdrowia społeczeństwa. Niezbędne jest poszukiwanie skutecznych sposobów radzenia sobie oraz zapobiegania temu zjawisku. Niezwykle istotną profilaktyką jest m.in. prawidłowe podnoszenie i dźwiganie ciężkich przedmiotów, odpowiednio dopasowana intensywność oraz rodzaj aktywności fizycznej, dbanie o prawidłową postawę ciała podczas wykonywania czynności codziennych, ćwiczenia relaksacyjne, redukcja stresu, a także zdrowe odżywianie.

Z dotychczas przeprowadzonych badań nie zostały potwierdzone hipotezy dotyczące związku dolegliwości bólowych z toczącym się stanem zapalnym, zmianami degeneracyjnymi i zwyrodnieniowymi, a także zmianami w obrębie krążków międzykręgowych. Mimo dysponowania w dzisiejszych czasach doskonałą aparaturą obrazową, to poza stwierdzeniem zmian anatomicznych, bardzo trudne jest, a czasami niemożliwe, ustalenie rzeczywistych przyczyn i mechanizmów powodujących dolegliwości bólowe kręgosłupa. Problematyka jest niezwykle trudna i wieloaspektowa. Powodem jest fakt, że kręgosłup to bardzo złożona struktura i właściwie każdy budujący ją element, a często również struktury odległe mogą poprzez powięź wpływać na niego i powodować dolegliwości bólowe. Wśród licznych czynników wywołujących ból najczęściej wymieniane są: anomalie wrodzone (lumbalizacja, sakralizacja), zmiany zwyrodnieniowe (trzonów kręgowych z powstającymi osteofitami, stawów międzykręgowych, stenoza centralna lub boczna), stany zapalne stawów (reumatoidalne zapalenie stawów, ZZSK), choroby nowotworowe (pierwotne i wtórne), urazy i choroby przeciążeniowe, choroby metaboliczne (osteoporoza i cukrzyca) oraz zaburzenia psychologiczne oraz socjalne.

Leczenie zespołów bólowych kręgosłupa opiera się o teorię hamowania bólu (segmentarne i pozasegmentarne), farmakoterapię, fizjoterapię i ergonomię pracy. Terapia bólu polega przede wszystkim na wzmacnianiu naturalnych mechanizmów przeciwbólowych organizmu. W tym celu stosowane są różnorodne zabiegi z zakresu fizykoterapii, kinezyterapii, masażu i terapii manualnej. W poprzednim numerze Bowen Hands ukazał się artykuł opisujący wyniki przeprowadzonych w Polsce badań z zakresu skuteczności Techniki Bowena w niespecyficznych zespołach bólowych kręgosłupa lędźwiowego z których wynika, że przynosi ona bardzo dobre efekty w terapii pacjentów. Artykuł źródłowy opublikowany jest w czasopiśmie World Scientific News, Volume 93 (2018), pp. 81-94 – „Bowen Technique for patients with low back pain”. Został on opracowany przy współpracy z naukowcami z Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu i zawiera szczegółowy opis przeprowadzonego badania. Na stronie internetowej czasopisma – http://www.worldscientificnews.com/ jest możliwość przeczytania artykułu, a nawet pobrania go.

Podsumowując powyższe rozważania dotyczące bólu kręgosłupa lędźwiowego szczególną uwagę warto zwrócić na ergonomię pracy i profilaktykę. Jest ona niezwykle istotna zarówno w przypadkach bóli o charakterze specyficznym jak i niespecyficznym. Nie wszyscy pacjenci wiedzą, że przyjmowanie nieprawidłowej pozycji ciała podczas pracy i nauki zdecydowanie przyczynia się do powstania dolegliwości bólowych kręgosłupa. Realia są takie, że mimo iż większość osób zna zasady ergonomii, to nie potrafi ich wykorzystać w czasie wykonywania codziennych czynności. Dlatego też bardzo ważne jest pokazywanie pacjentom i uczenie ich prawidłowych nawyków oraz wyeliminowanie negatywnych. W życiu codziennym bardzo ważne jest wyczucie własnego ciała, systematyczne wykonywanie zaleconych ćwiczeń i kształtowanie prozdrowotnych zachowań.

 

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów