Badania naukowe w Polsce

E. Kopczyńska, Tłumaczenie Bowen Hands, June 2018: 

Biuro Bowen Polska, oprócz działalności szkoleniowej i promującej, już od pewnego czasu prowadzi prace w kierunku badań nad Techniką Bowena. W zeszłym roku, po raz pierwszy w Polsce, przy współpracy z Uniwersytetem Medycznym w Poznaniu udało się przeprowadzić badania. Ich celem była ocena skuteczności Terapii Bowena u pacjentów z niespecyficznym zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego oraz określenie jaka ilość zabiegów jest wystarczająca, aby ustąpiły te dolegliwości. Przeanalizowano wpływ Techniki Bowena na natężenie bólu, częstotliwość jego występowania, poziom samodzielności oraz zakresy ruchu kręgosłupa lędźwiowego. Badania te są bardzo obiecujące i stanowią wprowadzenie do realizacji w przyszłości badań z tego zakresu. Zostały one szczegółowo zaprezentowane w artykule „Bowen Technique for patients with low back pain” opublikowanym w czasopiśmie World Scientific News, którego autorami są:

  • Ewelina Kopczyńska – fizjoterapeuta, terapeuta Techniki Bowena,
  • Roksana Malak, Anna Kostiukow, Włodzimierz Samborski – wykładowcy Uniwersytetu Medycznego w Poznaniu.

Zaprezentowane w artykule wyniki badań wskazują, że natężenie dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego maleje już po pierwszym zabiegu TB, a jego poziom zmniejsza się z każdym kolejnym zabiegiem. W analizie danych różnice istotne statystycznie są widoczne pomiędzy stanem przed terapią, a każdym kolejnym badaniem oraz między pierwszym, a trzecim zabiegiem. U badanych następuje zmniejszenie intensywności bólu, częstotliwości jego występowania i zwiększenie ogólnej samodzielności pacjenta. Badanie trendu wykazuje, że na skutek terapii nastąpiła istotna statystycznie poprawa stanu zdrowia pacjentów. Ograniczone wyjściowo zakresy ruchomości kręgosłupa lędźwiowego na skutek terapii zwiększyły się.

Subiektywna ocena terapii TB po pierwszym zabiegu w większości była na poziomie dobrym, a po trzecim 66% badanych oceniło jako bardzo dobrą. Na podstawie przeprowadzonego procesu badawczego autorzy twierdzą, że technika Bowena może stanowić istotny element rehabilitacji pacjentów z niespecyficznymi zespołami bólowymi kręgosłupa lędźwiowego. 

Pełny dostęp do artykułu (darmowy dostęp na stronie internetowej czasopisma): World Scientific News, Volume 93 (2018), pp. 81-94.

Jak zostać terapeutą?

Szkolenia z Techniki Bowena są realizowane cyklicznie na terenie całej Polski.

Zapraszamy do kontaktu!

CHCESZ SIĘ DOWIEDZIEĆ NA CZYM POLEGA TERAPIA?
ZNAJDŹ TERAPEUTĘ 
Gabinety na terenie całej Polski!

Lista terapeutów