Logowanie

25-28.02.2016 Poznań

2016-03-04

Lutowy moduł 5+6 w Poznaniu przebiegł w bardzo miłej atmosferze. Grupa, którą tworzyły same kobiety, była sympatyczna i dobrze współpracująca. Większość z nich spotkała się już nie po raz pierwszy. Jeśli chodzi o ich praktykę, to oparta jest głównie na znajomych i rodzinie. Efekty widzą bardzo dobre, głównie jeśli chodzi o działanie przeciwbólowe i odstresowujące. Moduł 5+6 oprócz dostarczenia nowych narzędzi pracy, bardzo usystematyzował ich wiedzę z poprzednich modułów oraz poprawił jakość wykonywanych ruchów. Wszystkie uczestniczki zgodnie stwierdziły, że najtrudniejszą procedurą tego modułu jest kość ogonowa. Odczucia po kursie były następujące:

  • „Jestem zadowolona. Mam nadzieję praktykować trochę więcej po powrocie.”
  • „Czuję się zmotywowana do większej aktywności i cieszę się, że rozrosłą się baza pomocy dydaktycznych i że mamy ciekawie prowadzoną edukację ze strony internetowej. (…) Dobre jest też „zaopiekowanie” kursantów po szkoleniu i nie pozostawianie ich samym sobie!”
  • „Czeka na mnie dużo pracy.”
  • „Pozytywnie – trzeba jeszcze bardzo dużo poprawić.”
  • „Dużo się nauczyłam, dużo się rozjaśniło z poprzednich modułów.”
  • „Wiem, że nic nie wiem.”
  • „Bardzo dobra organizacja, dobre tempo pracy, duża pomoc ze trony organizatorów. Kurs bardzo przydatny, metoda warta poznania.”  

Do zobaczenia na egzaminie!