Logowanie

NOWE PODEJŚCIE DO LECZENIA KOLEK U NIEMOWLĄT - Technika Bowena

Georgi Ilchev, fizjoterapeuta (Bułgaria) , 28-11-2014

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie nowej metody nieobjawowego leczenia kolki u niemowląt. Badaniem objęto 44 niemowląt w okresie od lutego 2011 do września 2012 roku. Wszystkim niemowlętom wykonywano zabiegi Bowena. Procedury wykonywano raz na 4 - 7 dni. Średnia ilość sesji na dziecko wynosiła 2,8. Osiągnięto następujące wyniki: 62 % dzieci zareagowało całkowitym wyleczeniem, w 23% osiągnięto istotną poprawę z łagodnymi, przypadkowymi kolkami, a 15% nie wykazało poprawy. Wysunięto wniosek, że w leczeniu kolki u dzieci technika Bowena może przynieść stosunkowo szybką korzyść, jak również, że może być ona stosowana, jako dodatek do leczenia standardowego lub zabiegów naturalnych.

WSTĘP:

Celem niniejszego artykułu jest przedstawienie skuteczności stosowania techniki Bowena w przypadku kolek u dzieci. Cieszące się złą sławą kolki u niemowląt są zwykle pierwszym poważnym wyzwaniem dla dziecka i jego rodziców. Obecnie leczone są głównie farmakologicznie. Celem niniejszego artykułu jest poinformowanie fizjoterapeutow oraz terapeutów Bowena o pozytywnym zastosowaniu techniki Bowena w przypadku kolek u niemowląt oraz rekomendacja, żeby stosować ją dodatkowo oprócz tradycyjnego leczenia.

SPRAWOZDANIE:

Kolki niemowlęce występują zazwyczaj w ciągu pierwszych kilku tygodni od narodzin do trzeciego miesiąca życia. W rzadkich przypadkach mogą utrzymywać się do szóstego miesiąca od porodu.  Zazwyczaj towarzyszą im ostre, silne bóle brzucha i poważne skurcze mięśni gładkich, żołądka i jelit. Rodzicom jest trudno zrozumieć prawdziwy powód krzyku ich dziecka, jako że niemowlęta nie potrafią opisać tego, co faktycznie im dokucza.

Najczęstsze objawy:

  • Dziecko głośno płacze przez długi okres czasu, pomimo prób przyniesienia ulgi.
  • Objawy zwykle pojawiają się o tej samej porze dnia, często po karmieniu i zazwyczaj znikają równie nagle, jak się pojawiają.
  • Pojawiają się  wzdęcia i gazy.
  • Dziecko ma twardy brzuch, kolana są zgięte i przyciśnięte do tułowia, a dłonie zaciśnięte w pięści.
  • Dziecko często cierpi na bezsenność, niepokój, drażliwość.

Istnieje wiele teorii na temat kolek u niemowląt, ale nie istnieje jedna konkretna, solidna, poparta naukowo jednocząca wszystkich ekspertów. Udowodniono, że przyczyny kolek są różne u różnych dzieci. Kilka głównych czynników, zazwyczaj pojawiających się w połączeniu może prowadzić do dyskomfortu lub kolki u dziecka:

  1. Noworodki mają niedojrzały układ trawienny, który nigdy wcześniej nie przetwarzał żywności - jest on dosłownie na etapie uczenia się jak funkcjonować. Mięśnie gładkie przewodu pokarmowego, które mają pomagać w trawieniu nie opracowały jeszcze odpowiedniego rytmu funkcjonowania, aby móc skutecznie przesuwać jedzenie przez przewód pokarmowy. Co więcej, noworodki nie mają korzystnej flory bakteryjnej jelit (probiotyki), które pojawiają się z czasem i pomagają w trawieniu? To może wyjaśniać, dlaczego prawie wszystkie dzieci przezwyciężają kolki w trakcie pierwszych kilku miesięcy życia.
  2. Niektóre pokarmy, spożywane przez matki karmiące piersią, zawierają lotne substancje chemiczne oraz alergeny, które mogą powodować kolki i dyskomfort w jamie brzusznej u pewnego małego odsetka noworodków. Podczas karmienia piersią, pewne śladowe składniki owoców, warzyw i innych tworzących gazy pokarmów przenoszone są do organizmu dziecka i doprowadzają do powstawania gazów i / lub wzdęć.
  3. Niemowlęta często połykają powietrze podczas ssania lub długotrwałego krzyku. Zwiększa to gazy i wzdęcia oraz przyczynia się do dalszego dyskomfortu.
  4. Również układ nerwowy niemowlęcia jest niedojrzały. Możliwe jest, że łatwo zostaje on przeciążony nieznanymi dźwiękami, światłem i wibracjami. Takie dzieci szczególnie doświadczają wyraźniejszych kolek, są drażliwe i maja trudności z zasypianiem w dzień lub w nocy, itp.
  5. Stan emocjonalny matki jest również bardzo ważny, szczególnie, jeśli karmi piersią. Napięcie, niepokój, rozdrażnienie i inne negatywne emocje matki i rodziny mogą łatwo przenieść się na dziecko i powodować kolki.

Znane są różne sposoby na kolki u niemowląt. Najbardziej rozpowszechnione jest konwencjonalne leczenie z zastosowaniem leków przepisanych przez lekarza pediatrę. Uzdrawiające właściwości metod naturalnych są również dobrze znane.
Bardzo skuteczne jest zastosowanie techniki Bowena.
Prezentowane badanie objęło 44 niemowlęta w wieku od 1-5 miesięcy, monitorowane od lutego 2011 do września 2012 roku. Wszystkim niemowlętom wykonywano zabiegi Bowena z minimum dwuminutowymi przerwami pomiędzy zestawami ruchów. Zabiegi wykonywane były, co 4-7 dni.
Średnia liczba sesji wynosi 2,8. ( Wyk.1)

Wykres: Stosunek liczby procedur do ilości dzieci
Wyk. 1 Stosunek liczby procedur do ilości dzieci

Rodzice zostali poproszeni o kontakt telefoniczny pieć do siedmiu dni po każdej sesji. Omawiano, na jakim etapie są kolki, jakość snu, czy jest wystarczająco głęboki i długi, ilość spożywanego mleka, a także świadomość i ruchliwość dziecka. W razie potrzeby wyznaczano nowy termin.

W wyniku zastosowania terapii Bowena całkowite ustąpienie objawu uzyskano u 63% dzieci, już po 2-3 sesjach. 23% odpowiedziało znaczącą poprawą, choć nadal występowały łagodne, sporadyczne kolki, a 14% nie wykazało poprawy. (Wyk. 2)

Wykres: Wykres efektów terapii Bowena
Wyk. 2 Wykres efektów terapii Bowena (63% - całkowita poprawa, 23% – znacząca poprawa z łagodnymi, sporadycznymi kolkami, 14% – brak poprawy)

Ciekawie było obserwować, że po dwóch lub trzech sesjach niektórzy rodzice byli tak zadowoleni z poprawy, że nie kontynuowali zabiegów pomimo iż objawy nie zupełnie ustąpiły. Jak pokazano na rysunku 1, tylko 8 dzieci miały cztery sesje Bowena. To może wyjaśniać, dlaczego pozostało 23% ze sporadycznymi kolkami.
Kolejna obserwacja przeprowadzona pod koniec okresu badania pokazuje, że wiele niereagujących niemowląt była karmiona naturalnie. Po raz kolejny daje do myślenia fakt, że emocjonalny stan matki oraz spożywane przez nią pokarmy odgrywają ważną rolę. Jednakże, pozostaje to wciąż przedmiotem przyszłych obserwacji.

WNIOSEK:

Technika Bowena może być z powodzeniem stosowana do kompleksowego leczenia kolek u niemowląt.  Nie ma ona żadnych skutków ubocznych ani przeciwwskazań. Całkowite wyleczenie lub znaczną poprawę obserwuje się niemal u wszystkich dzieci, już po pierwszych kilku sesjach.
Pamiętajmy, że niemowlęta adaptują się do środowiska i wraz z ich wzrostem kolki znikną. Technika Bowena po prostu skraca ten okres.

 

Komentarze

Musisz być zalogowany aby dodać komentarz...