Logowanie

Choroby przewlekłe a Technika Bowena – wzorce

Bowen Polska

Instruktor: Alexia Monroe USA Kurs 2-dniowy (16 godzin)

To jest kurs informacyjno-dyskusyjny. Oparty on będzie na bogatej w informacje prezentacji multimedialnej, instruktorka będzie też demonstrować wybrane ruchy i procedury, ale BEZ ĆWICZENIA. Uczestnicy otrzymają ok 20-stronicowy skrypt.

Pod czas zajęć koncentrujemy się na wiedzy i rozumowaniu: wiedzy na temat chorób przewlekłych oraz rozumowaniu w dokonywaniu wyborów w celu osięgnięcia  najlepszych rezultatów u każdego pacjenta.

Badamy wzorce chorób przewlekłych i zasady pracy Toma Bowena. Celem jest pogłębienie zrozumienia minimalizmu pana Bowena, abyście mogli wykraczać poza podstawowe zastosowanie procedur i poza samo wykorzystanie oceny napięcia mięśniowo-szkieletowego.

Kurs pomaga przeanalizować naszą świadomość jako terapeutów, ze szczególnym zrozumieniem uczucia przytłoczenia wobec złożonych przypadków pacjentów oraz uczciwym przyznaniem, jak łatwo można  przyjąć niewłaściwe założenia, nawet przy najlepszych intencjach. Kurs oferuje wskazówki i wsparcie dla terapeutów w sytuacjach trudnych emocjonalnie.

Obszerne materiały drukowane i wizualne posłużą  jako podpowiedzi do wykorzystania w Twojej praktyce. Wśród tematów zostaną poruszone:

  • Podobieństwa i różnice między wieloma schorzeniami - fibromialgią i zespołem przewlekłego zmęczenia, osteo- i reumatoidalnym zapaleniem stawów, przewlekłym zapaleniem oskrzeli i rozedmą płuc, skoliozą i zwężeniem, chorobą Parkinsona i SM, cukrzycą i neuropatią, odmianami bólu pleców i problemami mięśnia biodrowo-lędźwiowego oraz  dziesiątkami innych chorób.
  • Słuchanie i wzmacnianie umiejętności pozyskiwania informacji - gromadzenie danych, ułatwiających odejście od pochopnych założeń i pomocnych w wyraźnym dostrzeżeniu wzorca.
  • Badanie drzewa decyzyjnego, które ma pomóc w indywidualizowaniu, ustalaniu priorytetów i rozpoznaniu , kiedy należy się zatrzymać - aby uniknąć ‘rozdrabniania się’, czyli pracy nad każdym bólem z osobna.
  • Dobre komunikowanie się, aby wzmocnić wiarę w Twoją pracę - wyjaśnianie Bowena, budowanie pozytywnego wizerunku Twojego gabinetu, pomaganie pacjentom w słuchaniu samych siebie, wymiana spostrzeżeń nt przebiegu procesu zdrowienia.
  •  Wyzwania w leczeniu długoterminowym – etyka i zakres działania, radzenie sobie z relacjami przyjaciel / pacjent, dostrzeganie niewielkich zmian na lepsze, ustalanie cen długotrwałego leczenia.
  •  Każdego dnia pokaz pracy manualnej - wybór procedur wykonanych w nietypowych pozycjach, w celu obsłużenia każdego pacjenta.