Logowanie

O nauczaniu - informacje ogólne

Nauczanie Techniki Bowena składa się z kursów podstawowych (moduły 1-7) i podyplomowych (moduły 8-12). Pomiędzy seminariami odbywają się kilkumiesięczne przerwy, w czasie których studenci mają czas na praktykę. Po ukończeniu całego cyklu szkoleniowego, każdy student posiada trzy dyplomy: Terapeuty Techniki Bowena, Terapeuty Specjalistycznych Procedur 1 (poziom zaawansowany) i Terapeuty Specjalistycznych Procedur 2 (poziom mistrzowski).

Ideą Toma Bowena było, aby studiowanie i stosowanie jego techniki było dostępne dla wszystkich od lekarza do gospodyni domowej. Tak więc program szkoleń został tak skonstruowany, aby mogli brać w nich udział wszyscy chętni, niezależnie od wykształcenia, czy wieku.

Technika Bowena - kursyNauczanie Techniki Bowena składa się w 80% z praktyki i tylko w 20% z teorii. Oparte jest na demonstracji poszczególnych ruchów/procedur, a następnie przećwiczeniu ich przez uczestników na sobie nawzajem. Dobór procedur na poszczególnych etapach szkolenia został ustalony wg ich stopnia skomplikowania i częstotliwości zastosowania.Podstawowe szkolenie składa się z 7 modułów, pogrupowanych po 2. Kolejne seminaria odbywają się co 2-4 miesiące. Daje to 4 czterodniowe seminaria w ciągu  minimum 7 miesięcy, maksimum 12 miesięcy. Ostatnie – moduł 7 (2 dni) – został rozszerzony o dwudniową powtórkę wszystkich procedur. Egzamin składa się z dwóch części teoretycznej (pisemnej) i praktycznej, którego pomyślne zaliczenie uprawnia do otrzymania dyplomu Australijskiej Akademii Terapii Bowena.

Technika Bowena - kursMiędzynarodowy program kształcenia Bowtech kształtuje się następująco:

Nie ma warunków wstępnych do rozpoczęcia nauki Techniki Bowena, jednakże do uzyskania dyplomu należy oprócz pomyślnie zdanego egzaminu udokumentować:

  • ukończenie szkolenia w zakresie anatomii i fizjologii człowieka w wymiarze 80 godzin,
  • ukończenie kursu pierwszej pomocy w stopniu zaawansowanym (minimum 16 godzin),
  • studium 10 przypadków.

Technika Bowena - kursAktualna cena pojedynczego seminarium szkolenia podstawowego (= 4 kolejne dni po 8 godzin zajęć) wynosi 350 euro. Obejmuje ona podręczniki w języku polskim w wersji zatwierdzonej przez Australijską Akademię Terapii Bowena.

Organizator został wpisany do Rejestru Instytucji Szkoleniowych Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Poznaniu pod numerem 2.30/00064/2013, co skutkuje tym, że urzędy pracy z całego kraju mogą kierować poszukujących pracy na nasze kursy i jednocześnie mogą oni ubiegać się o dofinansowanie naszych szkoleń.

Technika Bowena - kursy

Do­stęp­ne są też szko­le­nia po­dy­plo­mo­we:

Po­nad­to or­ga­ni­zo­wa­ne są również szkolenia tematyczne, których oferta będzie się stale rozszerzała. Aktualnie w ofercie są: