Nazwa kursu:

Moduł 5 + 6

Termin kursu:

29 Lipca – 1 Sierpnia 2021

Kategoria kursu
Podstawowy
Miasto
Gdynia
Instruktor
Ewelina Kopczyńska

KOSZT KURSU

350 Euro

lub równowartość w PLN*

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki 400 zł lub 100 Euro na konto instruktora (patrz poniżej).

Zapisy przyjmujemy do 15.07.2021 r.!

Konto PLN: PKO BP S.A.

Ewelina Kopczyńska
59 1020 4027 0000 1702 1653 2966
lub

Konto EURO: PKO BP S.A.

Ewelina Kopczyńska
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL34 1020 4027 0000 1102 1616 2200

Należność można opłacić w Euro lub w PLN – gdzie kwota ustalana jest wg średniego kursu kantorowego sprzedaży. O dokładnej cenie uczestnicy są informowani e-mailem na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłatę należy uiścić na konto bankowe do dnia rozpoczęcia kursu (należy okazać dowód wpłaty/kopię przelewu).

Dodatkowe informacje

Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) przed dniem jego rozpoczęcia, z zachowaniem prawa do zwrotu zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi później – zaliczka przepada.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu każdego szkolenia w przypadku mniejszej niż 10 liczby zapisanych osób albo z przyczyn losowych. W takim przypadku zaliczki wszystkim uczestnikom zostaną zwrócone.

Sylwetki Instruktorów i wykładowców

Marcin Czub

– Masażysta
– Instruktor w zakresie kursów podstawowych moduł 1-6

Więcej szczegółów

Ewelina Kopczyńska

– Mgr fizjoterapii
– Instruktor w zakresie kursów podstawowych moduł 1-6 oraz anatomii i fizjologii

Więcej szczegółów

Hanna Opiła

– Mgr pedagog, technik masażysta
– Instruktor w zakresie kursów podstawowych moduł 1-6

Więcej szczegółów