Nazwa kursu:

Moduł 1 + 2

Termin kursu:

29 Kwietnia – 02 Maja 2023

Kategoria kursu
Podstawowy
Miasto
Gdynia
Instruktor
Ewelina Kopczyńska

KOSZT KURSU

400 Euro

lub równowartość w PLN*

Warunkiem zapisu jest wpłata zaliczki 600 zł lub 120 Euro na konto instruktora (patrz poniżej).

Zapisy przyjmujemy do 15.04.2023 r.!

Wpłaty za kursy – numery kont

Konto PLN: PKO BP S.A.

Ewelina Kopczyńska
59 1020 4027 0000 1702 1653 2966
lub

Konto EURO: PKO BP S.A.

Ewelina Kopczyńska
Kod BIC (Swift): BPKOPLPW
IBAN: PL34 1020 4027 0000 1102 1616 2200

Należność można opłacić w Euro lub w PLN – gdzie kwota ustalana jest wg średniego kursu kantorowego sprzedaży. O dokładnej cenie uczestnicy są informowani e-mailem na kilka dni przed rozpoczęciem kursu. Wpłatę należy uiścić na konto bankowe do dnia rozpoczęcia kursu (należy okazać dowód wpłaty/kopię przelewu).

Dodatkowe informacje

Uczestnik może zrezygnować z udziału w szkoleniu najpóźniej na 2 tygodnie (14 dni kalendarzowych) przed dniem jego rozpoczęcia, z zachowaniem prawa do zwrotu zaliczki. Jeśli rezygnacja nastąpi później – zaliczka przepada.

Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania lub przesunięcia terminu każdego szkolenia w przypadku mniejszej niż 10 liczby zapisanych osób albo z przyczyn losowych. W takim przypadku zaliczki wszystkim uczestnikom zostaną zwrócone.

Sylwetki Instruktorów i wykładowców

Andrew Zoppos

– Instruktor i egzaminator w zakresie kursów podyplomowych 11 i 12
– Prowadzi kurs tematyczny – PTC

Więcej szczegółów